Monday, January 16, 2012

Apakah...

Apakah perbezaan pandangan sarjana barat dan sarjana Islam tentang guru efektif?


Sarjana barat kebiasaannya menekankan pencapaian ilmu pengetahuan yang dianggap penting mengikut peredaran semasa. Sebagai contoh, pengetahuan Sains namun tidak menitikberatkan nilai-nilai murni yang perlu dimiliki oleh pelajar setelah memiliki ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, banyak dalam kalangan ilmuan cerdik pandai di barat lebih terdorong menyalahgunakan ilmu yang ada.

Jika dibandingkan dengan sarjana Islam yang menitikberatkan ilmu dan akhlak sekaligus berlandaskan panduan alQuran dan asSunnah. Maka, lahirlah seorang ilmuan yang bukan sahaja mampu memberi manfaat pada dirinya malah memberi manfaat kepada masyarakat di sekeliling dengan ilmu yang ada seiring dengan keperibadian yang unggul di samping taat mengerjakan suruhan Allah dan menyeru ke arah kebaikan serta meninggalkan larangan.

-jawapan spontan dari budak baru belajar apabila ditanya di penghujung sesi P&P. nasib bek bertulis. kalau lisan, memang kondem ler...-13 Januari 2012-Jumaat

0 jari-jari menaip komen:

 
Luahan Hati Blogger Template by Ipietoon Blogger Template